Smluvní podmínky služby Behavee Tools / Behavee Performance / Behavee All in One

 

PŘEČTĚTE SI PROSÍM TYTO PODMÍNKY PEČLIVĚ A V PLNÉM ROZSAHU. OBSAHUJÍ DŮLEŽITÁ USTANOVENÍ A OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE DOSTUPNOSTI PŘEDPLATNÉHO SLUŽBY BEHAVEE TOOLS, BEHAVEE PERFORMANCE A BEHAVEE ALL IN ONE.

 

Platné ke dni 7. října 2020

 

1. Úvod
 

Předplatné služby Behavee Tools, Behavee Performance a Behavee All in One („předplatné služby Behavee Tools / Behavee Performance / Behavee All in One“) poskytuje společnost Behavee („Behavee“) v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami („podmínky předplatného služby Behavee Tools / Behavee Performance / Behavee All in One“) a v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami Behavee, které jsou nedílnou součástí těchto podmínek. Pojmy, které jsou v těchto podmínkách použity, ale nejsou zde definovány, budou mít stejný význam, jaký je jim přiřčen v podmínkách použití služby Behavee.

Předplatné služby Behavee Tools / Behavee Performance / Behavee All in One opravňuje majitele účtu Zákazníka v Behavee portálu k přístupu ke službě Behavee Tools / Behavee Performance / Behavee All in One, tedy k formě placeného předplatného, od okamžiku, kdy si odesláním svých platebních údajů a uhrazením určené ceny aktivujete účet Zákazníka. Zadáním svých platebních údajů:

 

 1. nám udělujete souhlas s používáním vašich platebních údajů v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Behavee ; a

 2. přijímáte tyto podmínky předplatného služby Behavee Tools / Behavee Performance / Behavee All in One;

 3. udělujete souhlas uložením platebních údajů na straně platební brány GoPay (s údaji GoPay nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level).

 
2. Nárok na odběr služby
 1. Nárok na odběr služby předplatného Behavee Tools / Behavee Performance / Behavee All in One má pouze majitel uživatelského účtu v portálu Behavee.

 2. Pro využívání funkcionalit Služby je nezbytné umožnit Poskytovateli sběr analytických dat z webových stránek, ve vztahu ke kterým má Zákazník v úmyslu Službu využívat („Zákaznické stránky“).

 3. Služba je vždy poskytována zásadně ve vztahu ke konkrétním Zákaznickým stránkám. Zákazník je oprávněn využívat Službu pouze ve vztahu k Zákaznickým stránkám, které sám vlastní nebo provozuje, či mu k nim svědčí práva obdobného charakteru.

 

Společnost Behavee si vyhrazuje právo kdykoli s okamžitou platností ukončit či pozastavit přístup ke službě Behavee Tools / Behavee Performance / Behavee All in One, pokud nesplníte uvedená kritéria pro nárok na předplatné či další ustanovení uvedená v podmínkách použití služby Behavee.

 
3. Zrušení

Předplatné služby Behavee Tools / Behavee Performance / Behavee All in One můžete kdykoli zrušit tak, že se přihlásíte do svého uživatelského účtu v Behavee portálu, sekce "předplatné" a budete postupovat podle pokynů uvedených na stránce. Pokud zrušíte předplatné služby Behavee Tools / Behavee Performance / Behavee All in One, účet bude automaticky změněn na bezplatnou službu Behavee (Behavee Analytics).

4. Dostupnost předplatného služby Behavee Tools / Behavee Performance / Behavee All in One

Společnost Behavee si vyhrazuje právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu zcela nebo zčásti ukončit, upravit nebo pozastavit službu Behavee Tools / Behavee Performance / Behavee All in One. Společnost Behavee poté nebude povinna udržovat ani povolovat jakékoli další předplatné v rámci služby Behavee Tools / Behavee Performance / Behavee All in One.

5. Další omezení

 1. Za částečné měsíční předplatné se nevrací peníze.

 2. Společnost Behavee vás bude informovat o případných změnách ceny a vy můžete takové změny přijmout či odmítnout, a to v souladu s podmínkami použití služby Behavee.

 3. Poznámka: Pokud jste majitelem předplatného služby Behavee Tools, přihlášením se k tarifu předplatného služby Behavee Performance nebo Behavee All in One berete na vědomí, že se na konci daného měsíce bude účtovat částka za dražší z možností předplatného – Behavee Performance nebo Behavee All in One. Rozdíl v ceně se nevrací.

 4. Poznámka: Pokud jste majitelem předplatného služby Behavee Performance, přihlášením se k tarifu předplatného služby Behavee All in One berete na vědomí, že se na konci daného měsíce bude účtovat částka za dražší z možností předplatného – Behavee All in One. Rozdíl v ceně se nevrací.

 5. Poznámka: Pokud jste majitelem předplatného služby Behavee Performance, výše poplatku za předplatné se odvíjí od objemu investovaných prostředků do marketingových kampaní. Pro výpočet výše variabilního poplatku se za tržby prokazatelně navázané na marketingové kampaně realizované Behavee považují veškeré takové tržby, které pochází z kampaní, které jsou vytvořeny, spravovány a realizovány ze strany Behavee pro Zákazníka.

6. Garance na provedené služby (platné pro předplatné služby Behavee Performance a Behavee All in One; nikoliv pro bezplatnou službu Behavee Analytics a předplatné Behavee Tools)
 1. Garance („Garance“) na provedené služby je poskytovaná Zákazníkům Behavee po zaplacení předplatného Behavee Performance nebo Behavee All in One.

 2. Behavee garantuje vrácení peněz při nesplnění výsledků, a to za následujících podmínek:

 • Zákazník se zavazuje k užívání služby Behavee Performance nebo Behavee All in One na minimálně 3 po sobě následující měsíce. Za začátek užívání se počítá provedení první platby za službu.

 • Nesplněním výsledků služby Behavee Performance nebo Behavee All in One se rozumí stav, kdy Behavee plně a samostatně řídil kampaně Zákazníka a kumulativně za 3 měsíce tyto kampaně nepřinesly Zákazníkovi tržby rovnající se nebo větší než 1,5násobku prostředků utracených Zákazníkem v těchto kampaních. (Příklad: Pokud na Facebookové kampaně bylo přes v účet Zákazníka na Facebooku po dobu 3 měsíců utraceno 30.000 Kč a za toto období nedosáhly jeho tržby prokazatelně spojené s touto kampaní 45.000 Kč, potom se rozumí, že služba nesplnila výsledky).

 • V případě, že ani do 10 dní od ukončení kampaní nedojde ke splnění výsledků má Zákazník právo vystavit Behavee Dobropis na částku 3x poplatek za zakoupené předplatné.

 • Pokud služba trvá déle než 3 měsíce, pro Garanci jsou brány v potaz vždy 3 poslední měsíce předplacené služby.

 • Zákazník se zavazuje dát k dispozici Behavee veškerou potřebnou součinnost, především pak zpřístupnění reklamních nástrojů potřebných k provedení služby. Pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od začátku užívání služby, tedy od první platby za službu, ztrácí Zákazník nárok na Garanci.

 • Zákazník se zavazuje, že bude o kampaních s Behavee aktivně komunikovat a upozorní jej na veškeré možné překážky, které by vedly k ovlivnění výsledku služby. Tím se rozumí například odejmutí přístupů k reklamním nástrojům, výpadky e-shopu, nezajištění domluveného objemu finančních prostředků do kampaní a další skutečnosti zabraňující nebo omezující provádění kampaní. V případě vyskytnutí překážek v provádění služby ztrácí Zákazník nárok na Garanci.

 • Zákazník utratí za marketingové kampaně minimálně 10.000 Kč / měsíc pro předplatné Behavee Performance nebo 25.000 Kč / měsíc pro předplatné Behavee All in One po dobu minimálně 3 po sobě následující měsíců.

3. Tato Garance je platná po dobu platného nárok na odběr služby předplatného Behavee Performance nebo Behavee All in One a při splnění uvedených podmínek. Pokud dojde k ukončení předplatného z jakýchkoliv důvodů, dojde k zániku této Garance. 

Behavee s.r.o., se sídlem Nádražní 402, 273 04 Kačice,

IČO: 07178581, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 296037