Segmentace a cesty zákazníků | Behavee.com

Segmentace zákazníků a jejich cesty

Problém

Vím, jak vypadá můj průměrný zákazník, ale tahle informace je moc obecná a obtížně využitelná pro detailní cílení.

Řešení

Behavee mi dokáže rozdělit zákazníky do snadno pochopitelných segmentů, ke kterým mi kromě detailního profilu poskytne také informace o kompletních zákaznických cestách. Budu mít tak jasno jakým způsobem a na jaké segmenty cílit svou reklamou.

Trvání

Do 5 pracovních dnů.