top of page
Lead generation.png

Lead generation 

Lead generation je súbor marketingových aktivít, ktoré majú za cieľ privádzať potenciálnych klientov, alebo zákazníkov. Cieľom je získanie kontaktných údajov, ktoré sú väčšinou ďalej zpracovávané obchodníkom. Lead generation sa obvykle využíva napríklad u predajcov služieb, realitných spoločností alebo personálnych agentúr. Často sa tiež využíva pri predaji drahšieho tovaru, ako sú napríklad automobily. Profitabilita a efektivita Lead Generation Aktivít, sa vyhodnocuje iným spôsobom než u klasických e-shopov. Prvým ukazovateľom je cena, za ktorú dokážeme jeden lead (potenciálneho zákazníka) získať. Ďalší ukazovateľ je jeho „kvalita“, čiže pravdepodobnosť, s ktorou dôjde k uzatvoreniu zmluvy o predaj tovaru.

bottom of page