top of page
strategie budovani znacky.png

Stratégia budovania značky

Ak Vám to rozpočet dovolí, okrem kampaní zameraných na výkonnosť je vhodné použiť ešte kampane na budovanie značky. Dlhodobo je to veľmi prínosná aktivita.

Stratégia budovania značky začína u dobrej definície, akým smerom sa Vaša značka uberá, čo ju definuje, ako presne vypadajú produkty alebo služby, ako sa líši od konkurencie, kto sú Vaše cieľové skupiny, kde sa nachádzajú, a podobne.

Všetkým potrebným Vás prevedieme. Následne navrhneme grafickú a textovú podobu brandových reklám a ich umiestnenie tak, aby efektívne zasahovali Vaše cieľové skupiny. Vyhodnotenie brandových kampaní je komplexnejšie než u PPC kampaní, keďže ich primárnym cieľom nie je bezprostredný nákup. Sledujeme mieru preklikovanosti, angažovanosť návštevníkov na Vašich stránkach, celkový nárast vrátane offline nákupov a v neposlednej rade, navýšenie Brand Awareness = znalosti značky.

bottom of page