top of page
PPC kampaně.png

PPC kampane

PPC (Pay Per Click) kampane sú základom výkonnostných kampaní. Vďaka platbe za preklik sa dá dobre kontrolovať návratnosť investovaných nákladov. Najefektívnejšie sú kampane pre vyhľadávania kľúčových slov na Google, Sezname a čiastočne aj Bingu, a zrovnávače tovaru. Vašich potenciálnych zákazníkov oslovíte často vo chvíli, kedy sa chystajú k nákupu. PPC performance kampane nastavujeme tiež na sociálnych a obsahových sieťach. Ich primárnym cieľom je priviesť na Váš e-shop relevantných zákazníkov a objednávky zároveň s kontrolou vynaložených prostriedkov. Základným kritériom úspechu je dobré PNO, prípadne ROAS (profitabilita).

bottom of page