top of page
Lead generation.png

Lead generation 

Lead Generation je soubor marketingových aktivit, které mají za cíl přivádět potenciální klienty nebo zákazníky. Cílem je získání kontaktních údajů, které jsou většinou dále zpracovány obchodníkem. 

Lead Generation se obvykle využívá například u prodejců služeb, realitních společností nebo personálních agentur. Často se také využívá při prodeji dražšího zboží, jako jsou třeba automobily. 

Profitabilita a efektivita Lead Generation aktivit se vyhodnocuje jiným způsobem než u klasických e-shopů. Prvním ukazatelem je cena, za kterou dokážeme jeden lead (potenciálního zákazníka) získat, další ukazatel je jeho „kvalita“, neboli pravděpodobnost, se kterou dojde k uzavření smlouvy nebo prodeji zboží. 

bottom of page