top of page

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Behavee

Poslední aktualizace: 1. 8. 2023

Ochrana soukromí a osobních údajů jsou jedním z hlavních pilířů, na nichž je služba Behavee vybudována, protože považujeme soukromí vašich dat za nejdůležitější. Při budování našeho řešení a před každou změnou systému se berou v úvahu všechna příslušná nařízení včetně obecného nařízení o ochraně údajů („GDPR“) a všech platných zákonů České republiky.

Tyto zásady ochrany osobních údajů podrobně popisují postupy ochrany osobních údajů a bezpečnosti společnosti Behavee Agency s.r.o. („Behavee“) na našich stránkách. Pokud navštívíte stránky, na kterých jsou spuštěny služby poskytované společností Behavee, platí pro vás sekce těchto zásad ochrany osobních údajů nazvaná Koncoví uživatelé.

1. Definice

„Stránky“ znamenají web Behavee.com, a rovněž všechny podstránky, které jsou integrovány na tomto webu (včetně portal.behavee.com);

„Osobní údaje“ jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby; identifikovatelnou fyzickou osobou je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor, nebo jeden či více faktorů specifických pro fyzický, fyziologický, genetický, mentální, ekonomický, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby;

„Zákazníci“ jsou komerční osoby a subjekty, které vlastní a provozují své vlastní webové stránky, nebo mobilní aplikace („Zákaznické stránky“) a které chtějí využívat Behavee (náš kód, software a služby a reporty k analýze toho, jak návštěvníci třetích stran na jejich stránkách („Koncoví uživatelé“) používají, interagují a zapojují své stránky.

„Web používající Behavee“, „Stránka používající behavee“ se rozumí jakýkoli web, který provozuje služby poskytované společností Behavee.

„Koncoví uživatelé“ jsou návštěvníci webu, který provozuje služby poskytované společností Behavee (dále jen „Web používající Behavee“).

2. Oblast působnosti

Behavee je obecně správcem informací, které shromažďuje od osob a subjektů, které navštěvují stránky Behavee (dále jen „návštěvníci Behavee“, „vy“), a tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na návštěvníky Behavee.

Behavee také poskytuje služby komerčním osobám a subjektům („Zákazníci“), kteří vlastní a provozují své vlastní webové stránky nebo mobilní aplikace („Zákaznické stránky“) a které chtějí využívat Behavee (náš kód, software a služby a reporty k analýze toho, jak návštěvníci třetích stran na jejich stránkách („Koncoví uživatelé“) používají, interagují a zapojují své stránky.

Zákazníci jsou správci informací shromážděných od koncových uživatelů, bez ohledu na to, zda jsou tyto informace přístupné, analyzované, nebo jinak využívané jménem zákazníka prostřednictvím služby Behavee (dále jen „informace o použití“, „informace o užívání“); Behavee není správcem takových informací o použití. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na používání služeb našimi zákazníky. Tyto zásady ochrany osobních údajů se však nevztahují na samotné stránky zákazníků, ani na žádné informace o použití. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se ochrany soukromí, zabezpečení nebo jiných praktik nebo zásad na zákaznických stránkách se obraťte na příslušného zákazníka.

3. Shromážděné informace

Shromážděné informace o užívání

Při návštěvě webu (nebo webu používajícím Behavee), dostáváme, shromažďujeme a ukládáme určité informace poskytnuté webovým prohlížečem, nebo jinak přístupovým zařízením. Můžeme také získat informace o vás z předchozí webové stránky, kterou jste navštívili. Například informace, jaký je váš poskytovatel internetových služeb, web ze kterého jste nás navštívili, části našeho webu, které jste navštívili, datum a trvání vaší návštěvy a informace ze zařízení (typ zařízení, operační systém, rozlišení obrazovky, jazyk, země, ve které se nacházíte, a typ webového prohlížeče), které jste použili při vaší návštěvě. Shromažďujeme a ukládáme pouze zkrácenou verzi vaší IP adresy. Záznam je zachycen a uložen v anonymizovaném formátu, takže vaše úplná IP adresa nikdy nedosáhne našich serverů a my k ní nikdy nemáme přístup.

Registrační informace

Když se zaregistrujete jako zákazník, abyste mohli používat Behavee a zpracovat registraci nebo žádost, odešlete určité informace, jako je e-mailová adresa, telefonní číslo, finanční informace (např. číslo kreditní karty, fakturační adresa) a/nebo navrhovaný web partnera / zákazníka, který chcete sledovat.

Jak je popsáno a uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů, budeme tyto informace používat a zpracovávat, abychom vám poskytli službu, pro kterou jste se zaregistrovali. Podrobnosti o registraci a službě Behavee naleznete v Podmínkách služby Behavee.

Soubory cookie

Jak je popsáno v našich Zásadách cookies, společnost Behavee používá na tomto webu soubory cookie. Cookies jsou malé datové soubory přenášené do počítačů nebo zařízení prostřednictvím stránek za účelem vedení záznamů pro zvýšení funkčnosti na našem webu. Shromažďujeme standardní informace z internetového protokolu a podrobnosti o vzorcích chování uživatelů. Děláme to proto, abychom vám poskytli lepší zkušenost a pro několik funkcí včetně zapamatování uživatelských preferencí navštívených stránek, času, data a dalších metrik. Shromažďujeme a pracujeme pouze s anonymizovanými daty, tj. způsobem, který nikoho osobně neidentifikuje.

Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním cookies v souladu se zásadami cookies společnosti Behavee. Můžete zakázat používání cookies na tomto webu, spravovat a mazat cookies pomocí nastavení vašeho prohlížeče. Pokud byste deaktivovali cookies a navštívili stránky Behavee, možná nebudete moci plně využívat všech funkcí na našich stránkách.

Další informace o používání cookies Behavee naleznete v našich Zásadách cookies.

Informace shromážděné zákazníky Behavee nebo jejich jménem

Zákazníci společnosti Behavee používají službu Behavee k získání informací o tom, jak koncoví uživatelé interagují s jejich stránkami (stránky používající Behavee). Behavee poskytuje nástroje pro sledování, hodnocení a přizpůsobení jejich webů na základě shromážděných informací o použití.

4. Využití informací

Tato data o použití webu zpracováváme, abychom vám usnadnili přístup k našim službám (např. přizpůsobili naše služby na zařízení, které používáte) a rozpoznali či zastavili jakékoli zneužití. Zpracováváme také údaje o použití v anonymizované podobě pro statistické účely a ke zlepšení našich stránek.

Použití informací o zákazníkovi Behavee

Behavee může například použít vaše informace pro:

  • Ověření vašeho přístupu;

  • Registraci;

  • Zpracování požadavků a nákupů zákazníků;

  • Kontrolu důvěryhodnosti zákazníka;

  • Personalizaci vašeho užití, zkušenosti a nabídku produktů pro vás;

  • Další legitimní obchodní zájmy.

Využití klientských informací návštěvníků webu našimi klienty

Každý zákazník společnosti Behavee tímto:

  • souhlasí a potvrzuje, že bude používat službu Behavee pouze v souladu se smluvními podmínkami a platnými zákony;

  • zaručuje a zavazuje se, že bude dodržovat všechny platné zákony, pravidla a předpisy vztahující se na koncové uživatele a informace o užívání koncovými uživateli;

  • Zaručuje a zavazuje se, že získá všechny souhlasy požadované příslušnými zákony a předpisy pro zpracování informací o použití v rámci služby, jak je popsáno níže a v podmínkách služby a dále jak je instruován zákazníkem;

  • Zaručuje a zavazuje se, že má online zveřejněné zásady ochrany osobních údajů, které každému návštěvníkovi jejich webu poskytují informace o postupech týkajících se shromažďování, používání a zveřejňování údajů.

5. Zúčastněné strany a přístup k informacím

Koncoví uživatelé

Tato část se vás týká, pokud jste návštěvníkem stránek používající Behavee (web, na kterém jsou spuštěny služby poskytované Behavee).

Vezměte prosím na vědomí, že podrobnosti týkající se zpracování vašich osobních údajů by měly být uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů na stránkách používajících Behavee. Behavee pomáhá svým zákazníkům poskytovat lepší služby a zkušenosti svým koncovým uživatelům, vylepšené funkce a přizpůsobený obsah stránek používajících Behavee, ale zpracovává pouze anonymizovaná data. Více informací o Behavee naleznete na webové stránce Behavee.

Třetí strany

Behavee používá pouze výběr důvěryhodných externích poskytovatelů služeb pro podporu provozu služby (např. infrastruktura, datová analytika). Každý externí poskytovatel služeb je pečlivě vybírán tak, aby splňoval naše vysoké standardy zabezpečení a ochrany.

 

Jsou sdíleny pouze informace, které jsou nezbytné pro poskytování dohodnutých služeb, a poskytovatelé k nim nikdy nemají přístup přímo. Se všemi našimi poskytovateli služeb máme nastaveny smluvní vazby, abychom zachovali veškeré informace důvěrné, nikdy je nezveřejňujeme a zpracováváme je pouze v souladu s pokyny.

Vaše data předáme třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu pouze tehdy, pokud jsme povinni tak učinit ze zákona, nebo podle pokynů orgánu veřejné moci nebo soudu. Další podrobnosti naleznete v našich smluvních podmínkách.

6. Zpracování dat

Zpracování informací o užívání

Zpracováváme anonymizované skutečné chování (koncového uživatele) a toto chování agregujeme do mikrosegmentů. V praxi jsou všechna osobní data koncových uživatelů uložena na straně zákazníka, vidíme pouze anonymizovaná data. Zákazníci Behavee pak mohou používat výstupy z Behavee a adresovat nabídky svým koncovým uživatelům. Se aktuálním nastavením služby nepředpokládáme, že se Behavee stane zpracovatelem osobních údajů pro koncové uživatele, ale pouze za vás a vaším jménem.

Behavee není navrženo tak, aby vědomě shromažďovalo nebo extrahovalo informace od koncových uživatelů, které by mohly být použity k osobní identifikaci koncových uživatelů, jako je jméno, adresa nebo telefonní číslo („osobní údaje“), když koncový uživatel navštíví stránku zákazníka, který používá Behavee („ Stránka používající Behavee“). Behavee se nepokouší identifikovat, dešifrovat, přistupovat nebo asociovat osobní údaje týkající se koncového uživatele z jakýchkoli zaznamenaných interakcí nebo informací o zařízení.

Odpovědnost za zpracování osobních údajů

Behavee nese zákonnou odpovědnost za zpracování vašich údajů tak, jak jsou prováděny na našich stránkách.

Vaše práva

My v Behavee pevně věříme, že ochrana osobních údajů a bezpečnost jsou nanejvýš důležité, a proto stavíme naše služby na základě klíčových principů GDPR a dalších požadavků na ochranu soukromí.

Náleží vám všechna práva popsaná v nařízení GDPR, včetně práva na informace o osobních údajích zpracovávaných společností Behavee, právo na napravení / opravu, výmaz a omezení zpracování, právo podat námitku proti zpracování výše uvedených údajů na základě legitimního zájmu společnosti Behavee, právo na získání svých osobních údajů ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Můžeme vyhovět vaší žádosti a poskytnout informace, pouze pokud máme osobní údaje o vás získané prostřednictvím vašeho přímého kontaktu s námi a / nebo pomocí našeho webu a / nebo služby.

Pokud jste souhlas poskytli, máte právo jej kdykoli odvolat, aniž by tím bylo dotčeno zákonné zpracování, které bylo provedeno před jeho zrušením. Kdykoli odvoláte souhlas, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že to může mít negativní vliv na kvalitu stránky a / nebo služeb Behavee. Dále souhlasíte s tím, že společnost Behavee nebude odpovědná za jakoukoli ztrátu nebo poškození vašich osobních údajů, pokud se rozhodnete souhlas odvolat.

 

Chcete-li uplatnit některá z těchto práv, kontaktujte nás prosím na adrese info@behavee.com

Doba zpracování, uchovávání a vymazání údajů o použití

Vaše údaje o použití budeme ukládat do doby, než zrušíte svůj souhlas o jejich použití. Všechna další data, jak je uvedeno výše, budou uchována po dobu nezbytnou pro účely, pro které jsme je původně shromáždili, a které jsou popsány v zásadách ochrany osobních údajů a smluvních podmínkách. Můžeme si také uchovávat informace, pokud to vyžaduje zákon.

Souhlasíte a berete na vědomí, že vymazání údajů o použití může mít vliv na poskytování služby. Pokud si to přejete a požádáte o smazání vašich údajů v Behavee a toto není v rozporu s platnými zákony, splníme tento požadavek co nejdříve, nejpozději však do 90 dnů.

7. Zabezpečení a ochrana vašich dat

V souladu s našim závazkem zajistit bezpečnost, soukromí a ochranu vašich dat, implementujeme bezpečnostní opatření a mechanismy k zabezpečení všech shromážděných informací před ztrátou, zneužitím a neoprávněným přístupem, zveřejněním, záměnou a zničením, na základě mezinárodně uznávaných osvědčených postupů a standardů. Úložiště dat Behavee se nachází na cloudu umístěném výhradně na doméně EU.

 

Pro více informací o naší bezpečnostní politice a standardech nás prosím kontaktujte na info@behavee.com

8. Revize / Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo občas tyto zásady ochrany osobních údajů revidovat, změnit nebo upravit. Na naší stránce je vždy k dispozici nejaktuálnější verze a řídí se jí naše postupy shromažďování, zpracování a zveřejňování osobních údajů. O jakýchkoli změnách vás budeme informovat jedním nebo více z následujících způsobů: přímou komunikací na vašemu účtu Behavee, komunikací na e-mailovou adresu spojenou s vaším účtem (pokud nemáte odhlášenou veškerou e-mailovou komunikaci) nebo jasným a výrazným oznámením na stránce.

 

Všechny změny těchto zásad ochrany osobních údajů vstoupí automaticky v platnost dříve, než začnete web nebo služby používat, nebo 30 kalendářních dnů po jejich prvním zveřejnění na našem webu. Vaše používání stránky a / nebo služeb po datu účinnosti jakýchkoli změn těchto zásad ochrany osobních údajů, bude předpokládat vaše přijetí zásad ochrany osobních údajů v platném znění.

9. Kontaktujte nás

Vítáme jakékoli dotazy nebo komentáře týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, nebo jiných právních dohod a postupů, včetně Zásad cookies, Smlouvy o zpracování dat, Smlouvy o mlčenlivosti atd. Můžete nás kontaktovat přímo na stránkách pomocí interaktivní služby Intercom. Potvrzujeme, že získaná data používáme výhradně ve spojení s odpovědí na dotazy, které dostáváme. Pokud chcete použít e-mail, můžete své připomínky nebo dotazy odeslat e-mailem na adresu: info@behavee.com.

bottom of page