top of page

Případová studie: Jak musel Levnoshop díky Behavee pořídit vetší sklady

Aktualizováno: 21. 4. 2021

Naše spolupráce s rok starým e-shopem začala v říjnu 2020. Majitel si byl vědom nevyužitého potenciálu, který poskytuje online marketing. Chtěl lépe pochopit chování zákazníka na svých stránkách a samozřejmě zvýšit tržby.


Jak spolupráce probíhá


K nastavení úspěšné strategie je pro nás důležité pochopit, co k nám klienta přivádí, jaké jsou jeho požadavky a očekávání. Klademe důraz na častou, otevřenou komunikaci a pružně reagujeme na jeho potřeby. Klientům zpřístupňujeme portál Behavee, kde mohou sledovat průběžné výsledky nastavených kampaní.


O klientovi


Představa zbytečného plýtvání výrobky, které již nepřinášejí zisk, dovedla majitele k založení e-shopu Levno. Levnoshop.cz se specializuje na prodej zboží z nadzásob prodejců, které prodává za velmi výhodné ceny.

Cíle spolupráce


Po první konzultaci jsme definovali 3 základní body, které je potřeba změnit:

  • Nevyužitý potenciál výkonnostního marketingu

  • Nedostatečné vytěžování existujících marketingových dat

  • Absence jasné strategie na jednotlivých online marketingových kanálech

Klient měl jediný požadavek, navýšit růst při udržení současných nákladů (udržet PNO pod 20 %).

Cesta k výsledkům

Prvním krokem bylo najít nejvhodnější kanály. V tomto případě se jednalo o Facebook, PPC a display kampaně. Levnoshop.cz prodává různorodé zboží. Pouhých 20 produktů se objevuje na e-shopu pravidelně. Z počátku nám to způsobovalo problémy, jelikož Facebook zamítal propagaci stovek produktů. Po dohodě s Facebook accountem jsme tuto komplikaci rychle vyřešili. Dodané služby:

  • Sběr a analýza zákaznických dat

  • Výkonnostní kampaně

  • Optimalizace online kanálů

  • Tvorba online strategie

Výsledky naší spolupráce


Díky kombinaci dobrých produktů s kvalitním online marketingem jsme navýšili průměrné měsíční tržby z 1 mil. na 2 mil. během jednoho měsíce. Klient byl spokojen nejen s očekávaným analytickým přístupem, ale i s tím osobním, který hraje při spolupráci klíčovou roli.

Další rozvoj


V pokračující spolupráci je naším cílem posílit pozici značky Levno v České republice i na Slovensku a zachovat jeho kontinuální růst. Chceme pokrýt všechny dostupné kanály a tím zdvojnásobit roční tržby.


Pohled klienta

Tip pro vás

Máte pocit, že nevyužíváte plně potenciál online marketingu a chcete navýšit své tržby? Kontaktujte nás, rádi vám naše služby představíme.

132 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page